دهیاری روستای ریجان

دهیاری روستای  ریجان
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

با توجه به بازدید تعدادی از اهالی روستا از قنات در تاریخ 22تیر و اطلاع ازوجود آب در 7 چاه آخر قنات از 17 چاه موجود ؛اهالی برای بیرون آوردن آب از قنات و ایجاد حیاتی دوباره در کشاورزی روستا عزم خود را جزم کرده و با  برقراری چندین جلسه مقرر شد تا دهیاری روستا مبلغ 10000000 ریال را در اختیار اهالی قرار داده تا کار لایروبی قنات شروع و پس از اتمام کار وتخمین هزینه ها ؛مبلغ خرج شده از کشاورزان دریافت شود.کار لایروبی نیز از تاریخ 24 تیر با نظارت اهالی از جمله آقای مرادی شروع شد.

با آرزوی جاری شدن آب درجویبارها و حیاتی دوباره...

۱ نظر ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۵:۱۲