دهیاری روستای ریجان

دهیاری روستای  ریجان
طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

شهید حسین فدایی

  تایخ تولد:

  تاریخ شهادت:

  قسمتی از وصیت نامه:

 

۰ نظر ۰۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۰۷

شهید سید علی طالبی

  تاریخ تولد:

  تاریخ شهادت:

  قسمتی از وصیت نامه:

 

 

۰ نظر ۰۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۰۵

شهید سید رضا میر حسینی

   تاریخ تولد:

   تاریخ شهادت:

   قسمتی از وصیت نامه:

 

۰ نظر ۰۲ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۰۳

 

شهید حسن رجبی

  تاریخ تولد:

  تاریخ شهادت:

   قسمتی از وصیت نامه:

 

۰ نظر ۰۲ اسفند ۹۲ ، ۰۸:۵۸

شهید علی رجبی

     تاریخ تولد:

    تاریخ شهادت:

    قسمتی از وصیت نامه:

 

۰ نظر ۰۲ اسفند ۹۲ ، ۰۸:۵۶